Soundpressure benytter Disqus for kommentarer

Vi oppfordrer alle til å kommentere eller legge ut annonser, gjerne med link. Alt er tillatt solgt (så lenge det er lovlig, – naturligvis) men siden dette handler om lyd, Cerwin-Vega! og tilliggende varer, sier det seg selv at vi foretrekker det.

Flagg gjerne spam slik at vi fort blir kvitt uvesenet.